MiljösidanUtbildningInformation om PalabIntressanta InternetlänkarSenaste projektInloggning för kunderOrder
    Uppdaterat 2011-03-07  
 

Olofström

Strandplanen 36
293 39 Olofström

Mobil: 0708-157 899

maila till PALAB eller
till mig Jaromir Korostenski

(e-mail adressen ovan visas inte för att minska risken för spam)

Ny förordning om miljötillsyn gäller f o m 20 januari 2011. Kommuner och länsstyrelser får mer ansvar för kontroll av kemikaliehanteringen. KemI övertar vissa uppgifter från MSB och NV.
>>> Läs mer

Nu öppnas en ny hemsida för EPD ( Environmental Product Declaration), för att förse användare med relevant, verifierad och jämförbar information om miljöeffekter av produkter och tjänster. Sök i grupper; engelska.
>>> Läs mer

Mer om Reach och CLP? Klassificering och märkning av kemiska produkter berör ditt företag också.
>>> Läs mer hos Kemikalieinspektionen

Vill du veta något mer om hållbar utveckling? Är det bara ett ofta förekommande uttryck eller innebär det något mer för individer, företag och samhället? Har du gjort idag något som är hållbart? Vad menas med "hållbart"? Är "hållbart" och "varaktigt" samma sak?

PALAB har en kurs för företagsledning om hållbar utveckling.

Högskolan Kristianstad (www.hkr.se) har en distanskurs i "Hållbar utveckling för tekniker".

 

Härdplaster har föreskrift AFS 2005:18, som trädde i kraft 1 juli 2005. Behöver du en en pärm med checklistor som underlättar ditt arbete?

Pärm för dig som arbetar med UV- eller andra färger/lacker/lim och som räknas som härdplaster enligt AFS 2005:18. Praktiska checklistor och annan information.
>>> Beställ

Kemins År 2011 FN har utsett år 2011 för Kemins År! Kolla i programmen vad som händer på högskolor och universitet!
>>> Kemins År 2011    Copyright © 2000-2010 PALAB AB